Saturday, 28 January 2023
THE STUDY TIMES

ม.มหิดล และอินโนบิก พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมทางเลือก เพื่อสุขภาพ ช่วยลดความเสี่ยงจากมะเร็ง

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย “ซอสซ่อนผัก และ ซอสซ่อนผักสูตรเด็ก” นวัตกรรมคิดค้นและพัฒนาโดยนักวิจัย สถาบันโภชนาการ อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามิน แร่ธาตุ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และใยอาหาร เป็นทางเลือกให้กับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยว และเด็กๆที่อาจไม่ชอบรับประทานผักได้มีสารอาหารที่พียงพอรวมถึงยังเป็นทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพอีกด้วย งานวิจัย “ซอสซ่อนผัก” ได้รับการยอมรับโดยได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในต่างประเทศ จากผลการทดสอบในกลุ่มผู้นิยมบริโภคอาหารปิ้งย่าง เพื่อศึกษาการกำจัดสารก่อมะเร็งออกจากร่างกาย ที่มักปนมากับส่วนที่ไหม้เกรียมจาการปิ้งย่าง พบว่าการรับประทานซอสซ่อนผักในปริมาณพอเหมาะ จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการได้รับสารก่อมะเร็งได้อีกด้วย
.
ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เปิดเผยว่า อินโนบิก (เอเซีย) ดำเนินธุรกิจโภชนาการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย และโภชนเภสัช โดยมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ร่วมกับพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ให้มีโภชนาการที่ดีและป้องกันโรคต่างๆ  ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภคตามวิถีชีวิตสมัยใหม่ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อร่างกายในอนาคต ทั้งนี้ เรื่องโภชนาการถือเป็นสาเหตุหลักของความมั่นคงทางด้านสุขภาพและอาหารที่อินโนบิกให้ความสำคัญ การร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพด้านการวิจัยอย่าง สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลครั้งนี้ เป็นการต่อยอดนวัตกรรมงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ของคนไทย โดยมีแผนการผลิตซอสสูตรต้นตำรับและสูตรสำหรับเด็กที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย นำร่องจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุในรูปแบบซอง ตั้งเป้าออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 เพื่อเพิ่มทางเลือกการทานอาหารให้กับคนไทยทุกวัย ให้ได้รับประโยชน์ ถูกปาก และสะดวกต่อการรับประทาน อีกทั้งวัตถุดิบในการผลิตซอสซ่อนผักนั้น ยังเป็นผลผลิตจากเกษตรกรไทย ถือเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย
.
รองศาสตราจารย์ ดร. ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า 
ผลงานวิจัย “ซอสซ่อนผัก” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ดุลยพร ตราชูธรรม อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล เกิดจากโจทย์วิจัยว่า ปัจจุบันคนไทยมีพฤติกรรมส่วนใหญ่กินผักผลไม้ไม่เพียงพอ คือ กินผักผลไม้ไม่ถึง 5 ส่วนต่อวันหรือไม่ถึง 400 กรัมต่อวัน ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ จากผลสำรวจพบว่ามีคนไทยเพียงประมาณ 4 ใน 10 คน ที่กินผักผลไม้เพียงพอตามเกณฑ์แนะนำในแต่ละวัน ขณะที่เด็กวัยเรียนเพียง 2-3 คน จาก 10 คนเท่านั้นที่กินผักและผลไม้เพียงพอ ซึ่งการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้หันมากินผักผลไม้มากขึ้นเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก การนำผลิตภัณฑ์อาหารที่คนนิยมรับประทานอยู่แล้วมาพัฒนาต่อยอด เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ดังเช่น ในรูปของซอสที่สามารถรับประทานได้กับอาหารประเภทต่างๆได้หลากหลาย จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนไม่ชอบกินผัก โดยเฉพาะเด็กเล็ก หรือผู้สูงวัยที่มีปัญหาการบดเคี้ยว ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นตัวอย่างความร่วมมือของสถาบันโภชนาการกับภาคเอกชน เพื่อทำให้ผลงานการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการสามารถขยายผลสู่วงกว้าง เข้าถึงประชาชนคนไทยได้ง่ายขึ้น 
.
สถาบันโภชนาการ เชื่อมั่นว่าความสำเร็จในการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์ทั้งสองในวันข้างหน้า ซึ่งเริ่มต้นจากพิธีในวันนี้ จะเป็นก้าวแรกของการทำงานร่วมกัน ผสานจุดแข็งของทั้งสองฝ่าย นำผลงานวิจัยของสถาบันโภชนาการ ไปสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต สร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภค 
.
รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวว่า การลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอสซ่อนผักและซอสซ่อนผักสูตรเด็ก อันเป็นผลงานวิจัยของ
รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ดุลยพร ตราชูธรรม และคณะ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นอีกก้าวของความสำเร็จจากการนำเอาทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล ไปสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับอุตสาหกรรม โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ Licensing 
.
ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวแก่ บริษัท อินโนบิก นูทริชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำและคร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจโภชนเภสัช (Nutraceutical) ด้านโภชนาการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
ในนามของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ iNT (อิ๊นท์) มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ และผลักดันผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงพาณิชย์และในเชิงสาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนต่อไป 
 

ไบร์ท ศรีราชา  กดเซ็นจูรี่เบรก  คว้าแชมป์ ระดับประเทศ การแข่งขันสนุ๊กเกอร์เยาวชน อายุไม่เกิน 21 ปี 

การแข่งขันสนุกเกอร์เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 22 มกราคม เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่ สโมสร ทีบีซี.สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ ในซอยรามคำแหง 89 / 1 หัวหมาก  โดยใช้ระบบ 4 ใน 7 เฟรม โดยมี “บิ๊กฮง” นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาสนุกเกอร์แห่งประเทศไทย , นายศักดา รัตนสุบรรณ อุปนายกสมาคมฯ และ นายอำนาจ ชยานุรักษ์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาสนุกเกอร์แห่งประเทศ ในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการสนุกเกอร์ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในนัดชิงชนะเลิศ
 .
รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่าง ณัทณพงศ์ ชัยกุล (ไบร์ท ศรีราชา) วัย 18 ปี  พบกับ วิภู ภูธิศาบดี ( บอย วิภู) วัย 22 ปี ซึ่งทั้งคู่ฝีมือและความแม่นไม่แตกต่างกัน เป็นนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งฟอร์มแรง เนื่องจากได้มีโอกาสไปฝึกซ้อมที่ประเทศอังกฤษเหมือนกัน และที่สำคัญอยู่ที่เมืองไทยยังได้ซ้อมร่วมกันตลอด จึงทำให้รู้ทางกันเป็นอย่างดี อยู่ที่โอกาสและจังหวะใครจะทำได้ดีกว่ากัน เท่านั้น
 
เฟรมแรก “ไบร์ท ศรีราชา” เครื่องร้อนช้าเปิดหน้าเข้าแลกแต่ทำพลาดก่อน ทำให้ “บอย วิภู” ขึ้นนำไปได้ก่อน แต่หลังจาก เป็น “ไบร์ท ศรีราชา” ที่ออกคิวได้อย่างไหลลื่นแทงไม้เดียวแต้มขาด โดยเฉพาะในเฟรมที่ 3 สามารถกดเซ็นจูรี่เบรค 123 แต้ม
 .
ส่วนเฟรมที่ 4 ถึงแม้ว่าจะเบียดเสียดสูสีกันมาตลอด แต่จังหวะสุดท้าย “บอย วิภู” แทงน้ำเงินพลาด เปิดโอกาสให้ “ไบร์ท” เช็ดลงไป ตามด้วย ชมพู และ ดำ เป็นการปล้นชัยได้เฉียดฉิว และในเฟรที่ 5  “ไบร์ท ศรีราชา” ไม่เปิดโอกาสให้หลุดลอย สอยเข้าเบรกยาว ๆ 3 ไม้ติดต่อกัน ทำให้ “ไบร์ท ศรีราชา” ชนะไปในที่สุด 4-1 เฟรม ( 26-68 , 70-17, 130 ( 123) – 0, 73-63 และ 79-43 )
 .
ส่งผลให้ “ไบร์ท ศรีราชา” คว้าแชมป์เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปีไปครองเป็นเป็นครั้งแรก พร้อมถ้วยชนะเลิศกับเงินรางวัล 28,500 บาท,  วิภู ภูธิศาบดี รองชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 14,250 บาท , อันดับ 3-4  ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย และ ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู  (โตโต้ ศิษย์ตุ้ม) ซึ่งเป็นแชมป์เก่า รับเงินรางวัลเท่ากัน 4,750 บาท ขณะที่ เบรกสูงสุดตกเป็นของ ณัทณพงศ์ ชัยกุล (ไบร์ท ศรีราชา) 123 แต้ม รับเงินรางวัล 4,750 บาท เช่นเดียวกัน
 .
หลังจากคว้าแชมป์ได้สำเร็จ  ณัทณพงศ์ ชัยกุล (ไบร์ท ศรีราชา) กล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้น เนื่องจากเป็นแชมป์แรกอย่างเป็นทางการ ซึ่งรายการนี้ตั้งใจแทงอย่างมากเพราะเป็นรุ่นที่อายุใกล้เคียงกัน การคว้าแชมป์ถือว่าไม่ง่ายเพราะต้องผ่านมือเก่ง ๆ หลายคน ดีใจที่ให้ของขวัญวันเกิดตัวเอง ในวันที่ 18 มีนาคม จะครบ 18 ปี แล้ว และยังเหลือเวลาที่จะเล่นรายการชิงแชมป์เยาวชนได้อีก 3 ปี จะรักษามาตรฐานให้ดีที่สุด
 .
ขณะที่ “บิ๊กฮง” คุณสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คู่ชิงชนะเลิศทั้ง ณัทณพงศ์ ชัยกุล (ไบร์ท ศรีราชา) กับ วิภู ภูธิศาบดี ( บอย วิภู) สมศักดิ์ศรีกันมา ทั้งคู่เก่งและมีความเหมาะสมที่จะเป็นคลื่นลูกใหม่ขึ้นไปเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในอนาคต

ทั้งสวยทั้งเก่ง น้องเนย ลูกสาวคนเล็กของ แม่กวาง-พ่อน็อต สอบติดได้ทุนเรียนวิศวะ จุฬาฯ

เป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆ สำหรับครอบครัวของ กวาง กมลชนก กับสามี น็อต-นุติ เขมะโยธิน ที่วันนี้ลูกชายลูกสาวทั้งสองคนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว คนโต น้องเน็ต เป็นนิสิตคณะ Bascii จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกเลยว่า แม่กวาง พ่อน็อต ปลื้มใจมากๆ เพราะลูกชายทั้งหล่อและเรียนเก่ง เล่นดนตรีก็ได้ ขึ้นตำแหน่งขวัญใจสาวๆ ไปแล้ว 

.
ดีใจกับลูกชายไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ล่าสุด แม่กวาง-พ่อน็อต ตื่นเต้นและปลื้มใจมากๆ อีกครั้งเมื่อลูกสาว น้องเนย ลูกสาวคนเล็กสอบติดได้ทุนเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคอินเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคุณแม่ได้ลงภาพและข้อความแสดงความยินดีๆ ลูกสาวไว้ว่า "Congratulations to Neuy for ISE CU scholarship #นักเรียนทุน #เด็กวิศวะจุฬา"

สำหรับใครที่อยากจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น วันนี้มีโครงการน่าสนใจมาแนะนำกัน

สำหรับใครที่อยากจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น วันนี้มีโครงการน่าสนใจมาแนะนำกัน

.

BeWise Global Exchange 2023 ทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ที่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ และเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เปิดรับสมัครแล้วนะ

.

ทุนนี้ มีอะไรให้บ้าง?

.

ทุนจะประกอบไปด้วย

.

- ทุนเต็มจำนวน มูลค่าทุนการศึกษา 208,000 บาท จำนวน 1 ทุน

- ทุนส่วนลด 50,000 บาท จำนวน 20 ทุน (ค่าธรรมเนียม 158,000 บาท)

.

คุณสมบัติผู้สมัคร

.

1. อายุระหว่าง 18 – 24 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญาตรี ยังคงลงทะเบียนเรียน จนถึงระยะเวลาโครงการ และมหาวิทยาลัยสามารถออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาได้

2. เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.00

3. เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการและยืดหยุ่นต่อการร่วมโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกช่วงเวลา 4 สัปดาห์ที่ตนสะดวก

.

เอกสารประกอบการสมัคร

- สำเนาบัตรประชาชน

- เอกสารแสดงผลการเรียนล่าสุด

- ค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท

.

กำหนดการสอบคัดเลือก

เปิดรับสมัครสอบ 1 ธ.ค. 2565 – 25 ม.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 26 ม.ค. 2566(

ทำข้อสอบออนไลน์ 29 ม.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้รับทุน และทุนสมทบ 2 ก.พ. 2566

ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ พร้อมจ่ายยืนยันสิทธิ์ 10,000 บาท (ยกเว้นผู้ที่ได้ทุนเต็มจำนวน) 7 ก.พ. 2566

ส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า 7 - 20 ก.พ. 2566

ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 2 ภายใน 1 มี.ค. 2566

ดำเนินการยื่นวีซ่า 1 มี.ค. 2566

ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 3 ภายใน 1 เม.ย. 2566

ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 4 ภายใน 1 พ.ค. 2566

ประกาศรายละเอียดกำหนดการเดินทางและเตรียมความพร้อมการเดินทางให้แก่ผู้รับทุน 10 พ.ค. 2566

กำหนดการโครงการ ระหว่าง 15 พ.ค. – 30 ก.ค. 2566

.

ขั้นตอนการสมัคร

.

1. กรอกรายละเอียดการสมัครผ่านลิงก์ https://bit.ly/3PbMGqH

2. อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร (สามารถ อัปโหลดหลังจากสมัครได้)

3. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ

4. อัปโหลดหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

5.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และรายละเอียดการเข้าสอบ ในวันที่ 26 ม.ค. 2566

.

ที่มา Scholarship.in.th ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

.

ยอดนารีสตรีวิทยา!! ขอแสดงความยินดีสองเด็กเก่งจากสตรีวิทยา คว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ 2 เด็กเก่งจากโรงเรียนสตรีวิทยา

.

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา มอบเหรียญรางวัลจากการแข่งขันแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (LPMC)

.

โดยความร่วมมือระหว่าง Learn and Play MATHGROUP และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา ให้กับนักเรียน ดังนี้

.

1. เด็กหญิงนีนญาดา บุญตานนท์ ม.2.4

2. เด็กหญิงเกศกมล เหมันต์ ม.3.5

.

โดยนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โดยมีครูผู้ฝึกสอน นางสาวสมใจ ธนเกียรติมงคล วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566

.

ที่มา : https://www.facebook.com/satriwit.info

 

ภูมิใจไทยนำโด่ง กกต. เผยภูมใจไทยเป็นพรรคใจบุญ บริจาคเงินให้กกต. มากสุด

เว็บไซต์คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่บัญชีเงินบริจาคพรรคการเมือง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 รวมทั้งหมด 14 พรรค โดยพรรคที่ได้รับเงินบริจาคสูงสุดคือ พรรคภูมิใจไทย จำนวน 26,000,000 บาท รองลงมา พรรคเพื่อไทย 16,000,000  บาท
.
พรรครวมไทยสร้างชาติ ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าพรรค และเพิ่งเปิดตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นสมาชิกพรรค เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ได้รับบริจาค 3,000,000 บาท
.
ขณะที่ นายนรเทพ อมรางกูร บริจาค 3 ล้านบาท น.ส.ทัศนีย์ โพธารส นายกำพล อัศวโชค น.ส.สุภัทรา สอนแตง และนายธวัช เบญจพลชัย บริจาคคนละ 2 ล้านบาท นายบุญส่ง ศิริมาศเกษม บริจาค 1 ล้านบาท
.
ส่วนพรรคเพื่อไทย (พท.) พบว่า นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล แกนนำพรรคสูงสุด 4 ล้านบาท ขณะที่นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้อำนวยการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร (กทม.) บริจาค 2 ล้านบาท นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บิดาของ ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) บริจาค 1 ล้านบาท
.
โดยผู้บริจาคที่น่าสนใจของพรรคภูมิใจไทย พบว่าปรากฏบริษัทเอกชนหลายรายร่วมบริจาค ได้แก่ หจก.น้ำก่ำก่อสร้าง ร่วมบริจาคสูงถึงจำนวน 10 ล้านบาท บริษัท บีเอสซี โอเปอเรชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด บริจาค 1 ล้านบาท บริษัท ธนาวิส 2020 จำกัด จำนวน 1 ล้านบาท
.
สำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) มีผู้บริจาค 3 รายการ ได้แก่ นายชัยชาญ อุปพันธ์ บริษัท เอ วาย ดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท อี.เอ็น.ซ็อฟท จำกัด บริจาครายละ 1 ล้านบาท
.
ส่วนพรรคอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น พรรคก้าวไกล ได้รับเงินบริจาค จำนวน 251,591.98 บาท, พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับ 598,000 บาท, พรรคกล้าได้รับบริจาค 800,000 บาท และพรรคเศรษฐกิจไทยได้รับเงินบริจาคจำนวน 1,740,000 บาท
.
ที่มา ประชาชาติธุรกิจ
ที่มารูป มติชน
 

เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานเนื่องในวาระ 8 ทศวรรษ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ

นิทรรศการ "แดนสนธยา ๓ : Twilight Zone 3" เนื่องในวาระ 8 ทศวรรษ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ ผลงานโดย อาจารย์ช่วง มูลพินิจ (Chuang Moolpinit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2566 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : back
.
เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานเนื่องในวาระ 8 ทศวรรษ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ
.
งานจัดที่ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลป์ กทม.
ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. - 12 ก.พ.2566
.
พิธีเปิดนิทรรศการวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
โดย คุณชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้เกียรติเป็นประธาน
.
ในงานมีจำหน่ายหนังสือรวบรวมผลงานและภาพพิมพ์ที่ระลึก
.
http://exhibition.contestwar.com/node/3094
https://www.bacc.or.th/event/3126.html

‘จอมทัพ เจริญลาภนำชัย’ กว่าจะมาเป็น 'ช่างภาพ' สัตว์ป่ามือรางวัลเวทีประกวดภาพถ่ายระดับโลก

‘จอมทัพ เจริญลาภนำชัย’ กว่าจะมาเป็น 'ช่างภาพ' สัตว์ป่ามือรางวัลเวทีประกวดภาพถ่ายระดับโลก
.
‘จอมทัพ เจริญลาภนำชัย’ ช่างภาพสัตว์ป่าวัย 14 ปี กลายเป็นที่รู้จักในแวดวงช่างภาพทันที หลังจากส่งภาพเข้าประกวดครั้งที่สองแล้วได้มาถึง 3 รางวัลในคราวเดียว
ต่อมาผลงานภาพถ่ายของเขาก็คว้ารางวัลมาเรื่อย ๆ ไปจนถึงระดับโลก เขาทำได้อย่างไร  
.
จอมทัพ เป็นบุตรชายคนโตของ จตุพร และ อรอนงค์ เจริญลาภนำชัย กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรุ่งอรุณ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวกว่าจะมาเป็นช่างภาพให้ฟังว่า
.
"จุดเริ่มต้นมาจาก ที่บ้านเราเลี้ยงแมลงมาก่อนฮะ พวกด้วงกว่าง แล้วอะไรต่างๆ คุณพ่อก็เอากล้องออกมาถ่าย ผมได้เห็นภาพก็คิดว่ามันเจ๋งมาก มันบันทึกรายละเอียดได้สวยมาก
.
ปกติเวลาเลี้ยงแมลง เราก็เห็นมันอยู่แล้ว ผมชอบพวกแมลง เพราะมันหน้าตาแปลก สีสวย ในช่วงวันหยุดเราจะเข้าป่าไปดูธรรมชาติ ทำให้ได้เห็นอย่างอื่นนอกจากแมลง ซึ่งมันก็สวยเหมือนกัน"
.
จอมทัพเล่าว่า เรียนรู้การถ่ายภาพเบื้องต้นมาจากคุณพ่อ
.
"คุณพ่อไม่ได้เป็นช่างภาพครับ เป็นงานอดิเรกของเขา เขาถ่ายภาพเล่น ตอนแรก ๆ คุณพ่อเป็นคนสอน หลัง ๆ พี่ ๆ ช่างภาพก็ช่วยแนะนำ
.
ช่วงแรก ๆ เวลาถ่ายภาพจะไปกับคุณพ่อคุณแม่ ช่วงหลังเริ่มไปคนเดียวกับพี่ช่างภาพคนอื่น สถานที่แรกที่ไปคือภูเขียว ก็กลัว ๆ นิดหน่อย เอาจริง ๆ ผมไม่ได้อยากเป็นช่างภาพขนาดนั้น อยากถ่ายรูปไปเรื่อยๆ มากกว่า"
.
การถ่ายภาพสัตว์ป่าช่างภาพต้องไม่อาบน้ำจริงไหม จอมทัพบอกว่า ไม่ขนาดนั้น
.
"เทคนิคเวลาไปถ่ายภาพสัตว์ป่าของผมคือ ไม่ควรทำตัวเสียงดัง ทำตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่สุด
.
เคยไปนั่งรอถ่ายภาพสัตว์นานมากที่สุดก็หนึ่งวัน ตอนนั้นไปเฝ้าโป่งที่ห้วยขาแข้ง อะไรออกมาก็ถ่ายเลย ผมอยากเจอเสือ
สิ่งสำคัญที่ทำให้ได้ภาพดี ๆ มันอยู่ที่จังหวะของสัตว์ด้วย แล้วก็สถานที่ที่สัตว์อยู่ มุมที่สัตว์มันยืนอยู่ แล้วก็แสง
.
ตอนที่ผมไปเฝ้าถ่าย โอกาสที่สัตว์จะไม่มา หรือไม่มี มันมีอยู่แล้ว อย่างเราอยากเจอกวาง หรือเจออะไร แต่มันมีอย่างอื่นออกมา อะไรก็ไม่แน่นอน บอกไม่ได้ว่าจะเจออะไร หรือจะเจอหรือเปล่า
.
ที่ผมส่งภาพเข้าประกวดเพราะมีคนแนะนำ ส่งไปครั้งแรกไม่ได้รางวัล ก็ไม่ได้เสียใจอะไร ไม่ได้คาดหวังว่าจะชนะอยู่แล้ว แต่คิดว่าน่าจะถ่ายให้ดีกว่านี้  
.
ต่อมาส่งประกวดอีกได้รางวัล 3 รางวัลเลย ก็ตกใจมาก งง ๆ อาจจะเป็นภาพของเรามีจังหวะพอดี
ส่วนสัตว์ที่อยากถ่ายมากที่สุดตอนนี้ คือ อะไรก็ได้ เมื่อก่อนชอบถ่ายนก แต่เดี๋ยวนี้ถ่ายหมด ปกติส่วนใหญ่จะถ่ายภาพสัตว์บกอย่างเดียวเลย
.
ชอบสัตว์ใหม่ ๆ ไม่ได้มีสัตว์อะไรที่อยากถ่ายมาก ถ่ายอะไรก็ได้ ที่อยู่สวย ๆ สัตว์น้ำยังไม่ได้ถ่าย ก็อยากจะไปถ่ายอยู่ฮะ
ส่วนภาพเคลื่อนไหว คลิป วิดีโอ ก็อยากถ่ายเหมือนกัน ยังไม่ได้ลองถ่าย แต่มันจะยากหน่อย อยากเรียนเกี่ยวกับสัตว์เพิ่มเติมเหมือนกัน แต่ไม่ได้อะไรมาก ส่วนใหญ่เรียนถ่ายภาพมากกว่า"
.
ภาพที่ส่งประกวดไป ไม่มีภาพไหนชอบมากที่สุด เพราะชอบทุกภาพ จอมทัพบอกอย่างนั้น
"ไม่มีภาพไหนที่ชอบมากที่สุด ภาพที่ผมส่งไป ผมชอบทุกภาพ มันเป็นภาพที่ผมคิดแล้วว่าชอบ ก็เลยส่งไป มันพิเศษทุกภาพ แล้วมีบางภาพที่ต้องลงไปลอยน้ำ ก็ลำบาก"
.
ใจความสำคัญของการได้ภาพดี ๆ จอมทัพบอกว่า
"ตอนนี้ผมใช้กล้อง CANON รุ่น EOS R6 กล้องแต่ละยี่ห้อมันก็มีความแตกต่าง อุปกรณ์มีส่วนเกี่ยวข้องนิดหน่อย แต่การจะได้ภาพออกมาดี ๆ มันอยู่ที่มุมมองมากกว่า กล้องทำให้ความจริง ทำให้มุมที่เราคิดไว้เป็นไปได้เฉย ๆ
.
แล้วแต่ละคนก็มีมุมมองไม่เหมือนกัน เราต้องดึงสิ่งที่ต้องการจะสื่อในภาพนั้นออกมา ซึ่งความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางคนก็คิดว่าภาพนี้สวย บางคนก็คิดว่าภาพนี้ไม่สวย"
.
ถ้ามีคนอยากถ่ายภาพสัตว์ป่า จะแนะนำอย่างไร
"ให้เริ่มจากอะไรง่าย ๆ ใกล้ตัวก่อนก็ได้ครับ เพราะธรรมชาติก็อยู่ใกล้ตัวเหมือนกัน ถ้ามองดูดี ๆ ก็ลองดูก่อนว่าชอบจริงๆ หรือเปล่า แล้วถ้ารู้ตัวเองว่าชอบจริง ๆ แล้ว ก็ถ่ายไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวมันก็จะดีเอง"
.
.
คำถามสุดท้าย อนาคตอยากจะเป็นอะไร 
"โตขึ้นผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไร แต่ตอนนี้อยากถ่ายรูปไปเรื่อย ๆ เราชอบธรรมชาติ แล้วการถ่ายภาพก็เหมือนกับการได้อยู่กับธรรมชาติ ได้เข้าป่า ได้ไปอยู่ในที่ ๆ ชอบ ก็มีความสุข"
.
• ผลงานรางวัล
Wildlife Photographer of the Year - Highly Commended ปี 2022 รางวัลชมเชย หมวด Young Grand Title Winner 2 ชื่อภาพ My city whale
Nature in Focus Photography Awards 2022-City Light, Jury Selection, Young Photographer
Young Winner Award : Wildlife Category : CP Photo Contest สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ 2022
การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ปี 2563 (3 รางวัล) รางวัลระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทสัตว์ป่า, รางวัลประเภทภาพพฤติกรรมสัตว์ป่า และ รางวัลประเภทป่าไม้
การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ปี 2565 รางวัลระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทสัตว์มีค่า ชื่อภาพ มื้อพิเศษ, ประเภทป่ามีคุณ ประจำปี 2565 ชื่อภาพ เกาะกลางทะเล(หมอก)
การประกวดภาพถ่าย ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 หัวข้อ ห้วงเวลาแห่งชีวิตครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 รางวัลยอดเยี่ยม ระดับนักเรียนนิสิตนักศึกษา ประเภทพฤติกรรมสัตว์ป่า ประจำปี 2563 ชื่อภาพ ยามเย็นป่าภูเขียวที่ไม่มีสีเขียว ฯลฯ
.
ติดตามจอมทัพได้ที่ : เฟซบุ๊ก JT Story อินสตาแกรม JT.Jomtup
.
ที่มา : bangkokbiznews

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พิชญธิดา เกตุสกุล ชั้น ม.4 จากรั้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
.
เป็นตัวแทนนักกีฬาเขต 10 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมแข่งขันยิมนาสติกลีลา ได้รับรางวัล
.
1 เหรียญทอง 
3 เหรียญเงิน 
1 เหรียญทองแดง
.
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 
.
" เทียนนกแก้วเกมส์ " ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
.
ที่มา : https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-1418062688512699/

โรงเรียนบ้านหนองแหน ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนบ้านหนองแหน ขอแสดงความยินดี ชื่นชม กับนายปฎิทิน โสบกระโทก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับคัดเลือก ให้ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น

.

ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ โดยได้เข้าคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรับโล่รางวัลเกียรติยศ ซึ่งมอบโดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

.

ซึ่งนายปฎิทิน โสบกระโทก ได้ถือว่าเป็นผู้นำ และตัวแทนของโรงเรียนบ้านหนองแหน หลายๆด้าน

.

ทั้งด้านความกล้าแสดงออก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านคุณธรรม ด้านการนำเสนอผลงานต่างๆ และยังประพฤติปฎิบัติตนด้วยความดีเสมอต้นเสมอปลาย ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมครับ

.


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STUDY TIMES
Take Me Top